Polska Szkoła Uzupełniająca
w Newry

Rok szkolny 2021/2022

Schoolgirl studying at school
Cute little kid
6 year old boy using laptop for remote schooling at home

Informujemy, że nasza szkoła otrzymała dofinansowanie ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu "Polonia i Polacy za Granicą 2021".

     Nazwa zadania publicznego: Wsparcie utrzymania i funkcjonowania szkół polonijnych w Szkocji, Walii i Irlandii Północnej

     Przewidywana pełna kwota dotacji: 14 000,00 zł

Całkowita wartość zadania publicznego: 384 730,00 zł
Zadanie publiczne Wsparcie utrzymania i funkcjonowania szkół polonijnych w Szkocji, Walii i Irlandii Północnej polega na wsparciu szkół polonijnych poprzez dofinansowanie kosztów wynajmu pomieszczeń, wynagrodzeń nauczycieli, ubezpieczenia i innych kosztów funkcjonowania.

2020 PSU Newry.
All rights Reserved

POLSKA SZKOŁA
POLSKA SZKOŁA
X