Search
Close this search box.

Przygotowanie do egzaminów GCSE z języka polskiego

 

PolskaSzkola.pl i Gabinet Logopedyczny i Neurologopedyczny Sylabami przyjmuje zapisy na zajęcia stacjonarne lub online przygotowujące do egzaminów GCSE z języka polskiego. Zarówno terminy jak i warunki są omawiane z każdym zainteresowanym indywidualnie.

Oferujemy spotkania na wysokim poziomie merytorycznym z pełni wykwalifikowanym nauczycielem dyplomowanym języka polskiego z ponad dwudziestopięcioletnim stażem pracy w szkołach w Polsce i za granicą. Preferujemy zajęcia indywidualne, gdyż tylko takie zapewnią odpowiednie dostosowanie do ucznia metod i materiałów nauczania, ale możliwa jest też praca w grupach.

Zainteresowanych prosimy o wypełnienie formularza lub kontakt pod numerem telefonu:

Odezwiemy się, by omówić szczegóły.


Język polski jest uznawany w UK za jeden z języków mniejszościowych i uczniowie mają możliwość zdawania go na egzaminie GCSE. Wyniki z tego egzaminu są traktowane na równi z innymi.

Egzamin GCSE z języka polskiego nie ma swojego dokładnego odpowiednika w Polsce, jest jednak ważny i liczy się bardzo się na rynku pracy. Poza tym w przypadku powrotu rodziny do Polski może być potraktowany jako cenna informacja, poświadczająca  poziom znajomości  języka polskiego w mowie i piśmie, a także stopień  opanowania przez niego pozostałych umiejętności – czytania i słuchania ze zrozumieniem.

Przygotowywanie się z nami do egzaminu GCSE z języka polskiego jest też pierwszym krokiem do zdania kolejnego etapu – A-level. Z kolei dobrze zdany egzamin na poziomie A-level, który jest odpowiednikiem polskiej matury, to zdobycie dodatkowych punktów w rekrutacji na studia na terenie Wielkiej Brytanii. Jest to też dobry sposób na zachowanie i rozwój umiejętności w mówieniu i opisaniu po polsku, co może być czasem kluczowe w późniejszej karierze – być może związanej z krajem swoich przodków.

Gdzie i kiedy zdawać egzamin?

Egzaminy GCSE z języka polskiego można zdawać w akredytowanych centrach egzaminacyjnych, czyli właściwie w każdej szkole działającej w brytyjskim systemie oświaty.

Chęć zdawania tego testu trzeba zgłosić w swojej szkole, najlepiej na początku roku szkolnego. Jeśli szkoła odmówi możliwości organizacji egzaminu GCSE z języka polskiego, wtedy uczeń może poszukać centrum egzaminacyjnego, które przyjmuje prywatnych kandydatów (private candidates). Egzaminy GCSE organizowane są każdego roku w maju i czerwcu.

Jak wygląda egzamin?

Egzamin GCSE z języka polskiego można zdawać na dwóch poziomach:

 1. Poziom podstawowy (Foundation Tier)
 2. Poziom rozszerzony (Higher Tier)

Na egzaminie obowiązuje skala ocen: 1-9 (1 to ocena najniższa, a 9 to ocena najwyższa; U oznacza brak klasyfikacji).

Egzamin na każdym poziomie składa się z czterech części:

 1. Speaking (Mówienie)
  • Ten egzamin składa się z trzech części:
   • Odegranie scenki (Role-Play).
   • Fotografia (Photo Card) – opis zdjęcia oraz odpowiedź na cztery pytania dotyczące fotografii.
   • Rozmowa ogólna (General Conversation), podczas której poruszane są dwa tematy. Jeden z tych tematów wybiera i zgłasza uczeń (może się do niego wcześniej przygotować).
 2. Listening (Słuchanie)
  • Egzamin sprawdzający umiejętność słuchania ze zrozumieniem podzielono na dwie części:
   • pytania i odpowiedzi w języku angielskim (Section A);
   • pytania i odpowiedzi w języku polskim (Section B).
 3. Reading (Czytanie)
  • Obejmuje trzy części:
   • pytania i odpowiedzi w języku angielskim (Section A),
   • pytania i odpowiedzi w języku polskim (Section B)
   • tłumaczenie tekstu z języka polskiego na język angielski (Section C).
 4. Writing (Pisanie)
  • Egzamin na poziomie podstawowym ma cztery części.
   • Odpowiedzi na pytania dotyczące załączonej fotografii.
   • Odpowiedzi na cztery pytania (łącznie na ok. 40 słów).
   • Tłumaczenie pięciu zdań z języka angielskiego na język polski.
   • Wypracowanie (np. list, e-mail, blog) na ok. 90 słów. Zdający ma 2 tematy do wyboru.
  • Egzamin na poziomie rozszerzonym obejmuje trzy pytania.
   • Krótkie wypracowanie na ok. 90 słów.
   • Drugie wypracowanie, bardziej otwarte (np. artykuł) na ok. 150 słów.
   • Tłumaczenie tekstu z języka angielskiego na język polski na około 50 słów.

Co trzeba umieć, aby zdać egzamin z języka polskiego na poziomie GCSE

Dobrze, jeśli kurs przygotowujący do egzaminu GCSE trwa co najmniej dwa lata. Co prawda od uczniów nie wymaga się znajomości konkretnych tekstów literackich, jednak ich fragmenty mogą się pojawić na egzaminie.

Treści nauczania obejmują trzy kręgi tematyczne:

 • Kultura i tożsamość (np. ja i moja rodzina; święta i tradycje w Polsce; technologia w życiu codziennym);
 • Edukacja i zatrudnienie obecnie i w przyszłości (np. moja edukacja; wybory zawodowe i praca; edukacja po 16 roku życia);
 • Lokalne, międzynarodowe oraz światowe obszary zainteresowań (np. problemy społeczne; problemy światowe; dom, miasto, sąsiedztwo, region; podróże i turystyka).

Na każdym z poziomów (podstawowym i rozszerzonym) obowiązuje lista słownictwa oraz zagadnień gramatycznych, które powinien opanować każdy uczeń przystępujący do egzaminu.

Wypełnij formularz:

Jeśli jeszcze nie masz pewności, czy na pewno chcesz zapisać dziecko, nie pasują Ci dostępne terminy lub chcesz zrobić to w przyszłości – zapisz się na listę oczekujących/zainteresowanych, albo napisz do nas na czacie.
Odezwiemy się do Ciebie jak najszybciej w celu omówienia możliwości lub odpowiedzi na twoje pytania.
doświadczenia w edukacji
0 + lat
nauczania zdalnego
0 + lat
zadowolonych uczniów
0 +
szkoleń, kursów, warsztatów...
0 +

Contact to Listing Owner

Captcha Code