WALNE ZEBRANIE W POLSKIEJ SZKOLE UZUPEŁNIAJĄCEJ W NEWRY

Uwaga, zmiana terminu Walnego Zebrania

 

Na Państwa prośbę termin został zmieniony.

Zebranie rozpocznie się w sobotę, 18 maja 2019 o godzinie 10:15 w auli St. Joseph’s Boys High School, 20 Armagh Road Newry
Proponowany porządek obrad:
  1. Powitanie zebranych.
  2. Przyjęcie proponowanego porządku obrad.
  3. Złożenie sprawozdań.
  4. Wybór Zarządu oraz Rady Rodziców.
  5. Wolne wnioski.

Prosimy o przesyłanie wolnych wniosków oraz kandydatur do Zarządu PSU na maila szkoły: [email protected]

ZAPRASZAMY WSZYSTKICH RODZICÓW

Zarząd Polskiej Szkoły Uzupełniającej w Newry