11 stycznia 2020 Polska Szkoła Uzupełniająca w Newry zorganizowała bal karnawałowy połączony z akcją na rzecz 28. Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.

Impreza odbyła się w White Gates Community Centre.
Zabawa rozpoczęto o godz. 10:00, a finał naszej zbiórki dla WOŚP, licytacji i kiermaszu był ostatnim punktem imprezy. Zabawę prowadziła pani Anna Targońska, która wraz z panią Elżbietą Pawłowską były odpowiedzialne za przebieg imprezy.

Dla uczestników przewidziano dużo niespodzianek, wspaniałą atmosferę, poczęstunek i wielką satysfakcję z pomagania innym. Oprócz licznych wspólnych zabaw i tańców dzieci mogły spróbować swych sił w grze na bębnach, żonglowaniu i posługiwaniu się hula-hoop. Wybrano też najlepsze przebrania, a wszystkie dzieci mogły liczyć na drobne nagrody.

Cześć charytatywną koordynowali pani Edyta Górka i pan Łukasz Pacholczyk jako wolontariusze sztabu WOŚP w Belfaście, gdzie dostarczono puszki wypełnione pieniędzmi. Znalazły się w nich wolne datki, opłaty za artykuły z kiermaszu oraz cały dochód z licytacji.

Po podliczeniu pieniędzy  miło nam ogłosić, że PSU Newry przekazała na rzecz WOŚP kwotę w wysokości:

£924

W tym:

 • ZAWARTOŚCI PUSZEK PRZEKAZANE DO SZTABU W BELFAŚCIE:
  • kwota z licytacji – £463
  • wolne datki i dochód z kiermaszu – £390.91W SUMIE: £853.91
 • wpłaty online bezpośrednio na konto WOŚP – £70.

Kwota naprawdę imponująca, biorąc pod uwagę fakt, iż Sztab WOŚP Belfast zebrał w Irlandii Północnej nieco ponad 4 tysiące funtów.

 

Serdecznie dziękujemy za wszystkie  formy wsparcia naszych działań, a w szczególności składamy podziękowania:

 • Sponsorom, którzy ufundowali rzeczy i vouchery na licytację:
 • Osobom, które przekazały najwyższe kwoty, biorąc udział w licytacji:
  • Arkowi Górce (£70),
  • Joli Czarnockiej (£50),
  • Marcie Sidorowicz (£50),
  • Grzegorzowi Wawrzyńskiemu (£50)
  • Annie Michałowskiej (£40)
  • Annie Jankowskiej (£35),
  • Iwonie Kotuli (£30)
  • Katarzynie Weber (£30),
  • Jakubowi Oprzędkowi (£27),
  • Markowi Rybie (£25)
  • Ewie Karinie Zgiet (£25),
  • Edycie Górce (£16),
  • Katarzynie Kluczewskiej (£15).
 • Wszystkim, którzy zakupili rzeczy z kiermaszu i wrzucali datki do puszek.
 • Osobom, które za pośrednictwem naszych stron wpłaciły datki online bezpośrednio na konto WOŚP:
  • Edycie Connolly,
  • Katarzynie Kulczewskiej,
  • Grzegorzowi Wawrzyńskiemu,
  • Kamilowi Krupie,
  • Elżbiecie Pawłowskiej.
 • Wszystkim, którzy brali udział w przygotowaniu imprezy:
  • Annie Targońskiej,
  • Elżbiecie Pawłowskiej,
  • Edycie Górce,
  • Łukaszowi i Natalii Pacholczykom,
  • Annie Jankowskiej,
  • Katarzynie Kulczewskiej,
  • Marcie Sidorowicz,
  • Katarzynie Weber,
  • Annie Poppe,
  • Grzegorzowi Wawrzyńskiemu,
  • Małgorzacie Waldowskiej,
  • Edycie Connolly,
  • Justynie McCabe,
  • Tomaszowi Cimochowskiemu,
  • Joli Czarnockiej,
  • Ewelinie Liberze,
  • Joli Pyskło,
  • Małgorzacie Borowskiej,
  • Anecie Paliś,
  • Katarzynie Pastuszce,
  • Joannie Niebrzydowskiej,
  • Beacie Kamińskiej,
  • Kamili i Wojciechowi Guzowskim
  • Krzysztofowi Malcherowi,
  • Maciejowi Wojciechowskiemu,
  • Monice Siemaszko,
  • Dariuszowi Dzikielewskiemu,
  • Nikoli Holubowicz,
  • Brendanowi Cranney’owi,
  • Arkowi Górce.

RELACJA Z IMPREZY

PODSUMOWANIE LICYTACJI

PREZENTACJA ZDJĘĆ