Projekt nowej wersji statutu PSU Newry


Przedstawiamy projekt nowej wersji Statutu Polskiej Szkoły Uzupełniającej im. Mikołaja Kopernika w Newry, który po ewentualnych poprawkach zostanie uchwalony na Walnym Zebraniu Rodziców  w nowym, 2020 roku.

Zawiera on zmiany i uzupełnienia, które według nas poprawią organizację pracy szkoły i zmniejszą prawdopodobieństwo nadużyć.

Mile widziane wszelkie uwagi i propozycje poprawek ze strony wszystkich rodziców, zatem prosimy wszystkich o dokładne zapoznanie się z projektem i podzielenie się swoimi spostrzeżeniami bezpośrednio z członkami Zarządu lub Rady Rodziców PSU Newry albo na zamkniętej grupie Rodzice – PSU Newry. Można też skorzystać z formularza poniżej i przesłać wiadomość indywidualną.

ZARZĄD I RADA RODZICÓW PSU NEWRY


[elfsight_pdf_embed id=”3″]

 


 

[elfsight_form_builder id=”10″]