Wiek

5-10

Pozostało do zajęć:


09/09/2022

15:45 / 16:15

Miejsce

Online

Polska Szkoła


Organizator

Grzegorz


Prowadzący

Język polski, literatura, historia, geografia, kultura i sztuka. Zajęcia online dla dzieci z całego świata umiejących czytać po polsku rozwijające umiejętności językowe i kształtujące tożsamość narodową. Spotkania prowadzone są z wykorzystaniem nowoczesnych i efektywnych metod nauczania. Możliwe jest dopasowanie tematyki i metod zajęć w zależności od potrzeb dziecka i oczekiwań rodziców. Zajęcia są przygotowywane i prowadzone przez nauczyciela dyplomowanego języka polskiego i informatyki z wieloletnim stażem pracy w szkołach podstawowych i gimnazjum w Polsce oraz w polskich szkołach za granicą. Czas spotkania: 30 minut.

Zajęcia są przygotowywane i prowadzone przez nauczyciela dyplomowanego języka polskiego i informatyki z wieloletnim stażem pracy w szkołach podstawowych i gimnazjum w Polsce oraz w polskich szkołach za granicą.