Wiek

5-10

Pozostało do zajęć:


09/09/2022

15:45 / 16:15

Brak wolnych miejsc

Miejsce

Online

Polska Szkoła


Organizator

Kot Puma


Prowadzący

Multimedialne zajęcia online rozwijające umiejętności językowe oraz wiedzę o geografii, historii i kulturze Polski. Spotkania są przeznaczone dla dla dzieci w wieku 5 do 10 lat, mówiących po polsku w stopniu co najmniej komunikatywnym. Prowadzone są z wykorzystaniem nowoczesnych i efektywnych metod nauczania. Możliwe jest dopasowanie tematyki i metod zajęć w zależności od potrzeb dziecka i oczekiwań rodziców. Czas spotkania: 30 minut.

Zajęcia są przygotowywane przez nauczyciela dyplomowanego języka polskiego i informatyki z wieloletnim stażem pracy w szkołach podstawowych i gimnazjum w Polsce oraz w polskich szkołach za granicą, a prowadzone przez Kota Pumę – awatara, który zastępuje nauczyciela, co dla szczególnie młodszych dzieci jest znakomitą, nowoczesna metodą ośmielania i motywowania.