Za długo to trwa?
PSU Newry

Najważniejsze informacje

Najważniejsze informacje o placówce

POLSKA SZKOŁA UZUPEŁNIAJĄCA im. Mikołaja Kopernika W NEWRY  (PSU NEWRY) Polish Supplementary School in Newry, St Joseph’s Boys High School, 20 Armagh Road, Newry, Northern Ireland

NAJPROSTSZĄ I NAJLEPSZĄ METODĄ ZGŁOSZENIA DZIECKA  DO SZKOŁY JEST OSOBISTE ZAPISANIE GO W GODZINACH PRACY SZKOŁY (sobota, 10:00 – 14:00)

Wstępnego zapisy można dokonać telefonicznie: +447867412556,+44 7809 358555 lub wysyłając e-mail na adres: [email protected], [email protected]


 • Zapisy do naszej szkoły prowadzimy przez cały rok.
 • Przyjmujemy uczniów w wieku od 3 do 16 lat.
 • Dziecko uczestniczy w zajęciach naszej szkoły od momentu zapisania, złożenia formularza rejestracyjnego i uiszczenia opłaty administracyjnej.

Formularz do wypełnienia przy zapisie dziecka do szkoły:

STĄD

 


Zajęcia odbywają się w soboty między 10:00 a 14:00 w St Joseph’s Boys High School, 20 Armagh Road, Newry (z wykluczeniem wakacji i sobót wolnych z powodów świąt i zdarzeń losowych)


 

UWAGA: Coroczna rejestracja dotyczy wszystkich dzieci – zarówno już uczęszczających do naszej szkoły jak i tych, które naukę w PSU zaczną od nowego roku szkolnego lub w trakcie jego trwania.

Wprowadzamy nowy formularz rejestracyjny, który potwierdzi :

 • prawidłowość danych, które mamy o Was i Waszych dzieciach,
 • Waszą zgodę na przetwarzanie tychże danych w związku z działalnością Szkoły.

Zasady dotyczące ochrony danych zmieniły się w wyniku wdrożenia “Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych” (RODO lub GDPR) od 25 maja 2018 r.
Celem jest gwarancja bezpieczeństwa wszystkich prywatnych i wrażliwych danych osobowych.

Wpisowe w wysokości £10.00 należy uiścić przy złożeniu formularza.

Opłaty obowiązujące  w roku szkolnym 2018/2019 wynoszą:

£30 za miesiąc – jedno dziecko (= £2.25 za 1 h zajęć)
£50 za miesiąc – dwoje dzieci z tej samej rodziny
£60 za miesiąc – troje dzieci z tej samej rodziny

Przejdź do regulaminu płatności >>>

OFERUJEMY:

Wychowanie przedszkolne, nauczanie zintegrowane, edukację na poziomie szkoły podstawowej. Planujemy także szereg zajęć dodatkowych.

Przy składaniu zapisów:

 1. Należy zapoznać się ze szkolnym Regulaminem i Statutem Szkolnym, gdyż stanowią one nieodzowną część umowy pomiędzy Szkołą a Rodzicem. Wszystkie regulaminy i Statut szkoły są dostępne w sekcji Informacje.
 2. Przedłożyć w szkole poprawnie wypełniony Formularz Rejestracyjny.
 3. Formularz należy wypełnić czytelnie drukowanymi literami i zawrzeć dane wszystkich dzieci uczących się/zapisywanych do naszej szkoły.
 4. Dokonać opłaty administracyjnej.
 5. Okazać dowód tożsamości rodzica i dziecka celem weryfikacji danych.

 

REZYGNACJE i ZWROTY

W przypadku rezygnacji z przyznanego miejsca należy powiadomić dyrekcję szkoły jak najszybciej, pisemnie na adres e-mail:  [email protected].

Opłata administracyjna w wysokości £10 nie podlega zwrotowi.

Wszelkie pytania dotyczące zapisów prosimy kierować do dyrektora szkoły na adres [email protected].

DLACZEGO WARTO ZAPISAĆ DZIECKO DO POLSKIEJ SZKOŁY?

 • uczestnictwo w zajęciach zwiększa szanse dziecka na bycie całkowicie dwujęzycznym,
 • gwarantujemy wysoką jakość nauczania,
 • dajemy możliwość otrzymania polskich legitymacji szkolnych,
 • realizujemy podstawę programową MEN dla szkół polonijnych.

Opłaty pokrywają m.in. koszty wynajmu sal w Boys High School, pensje dla nauczycieli, tusze do drukarki oraz papier do kserowania. Wpłaty będą przyjmowane przez skarbnika szkoły przed rozpoczęciem zajęć. Opłaty można również wnosić na podstawie indywidualnych ustaleń zaproponowanych Zarządowi PSU i przez Zarząd zaakceptowanych. W przypadku przejściowych problemów finansowych prosimy o zgłaszanie tego faktu Zarządowi bądź Dyrekcji Szkoły wraz z proponowanym harmonogramem wpłat. Nie chcemy dopuścić do tego, aby dzieci, przez chwilowe kłopoty, nie mogły uczestniczyć w zajęciach. Informujemy również, że mogą się Państwo zgłosić do Biura Pomocy Mniejszościom Narodowym , które pomaga w rozwiązywaniu problemów dnia codziennego (zajmuje się m.in. pomocą w wypełnianiu dokumentów, pisaniem pism w imieniu klientów, itd.).

Przejdź do regulaminu płatności >>>


 • Adres korespondencyjny szkoły: Polish Supplementary School St Joseph’s Boys High School, 20 Armagh Road, Newry, Northern Ireland.
 • Strona internetowa: polska.szkola.pl
 • Email : [email protected]
 • Kontakt telefoniczny: Irlandia Północna –  +447867412556, +447809358555, 

 


W 2016 i 2017 Polska Szkoła Uzupełniająca w Newry uzyskała wsparcie na czynsz i nagrody dla nauczycieli od Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” ze środków Kancelarii Senatu RP w ramach opieki nad Polonią i Polakami za granicą.


 

PSU Newry

strona główna
Polska Szkoła Uzupełniająca Polish Supplementary School Newry
Wyślij
Polska Szkoła Uzupełniająca
Co Ty na to, byśmy przesyłali Ci powiadomienia o nowych informacjach na naszej stronie?