No licensing information is associated
Email as Attachment Download

Informator dla rodziców
Rok szkolny 2021/2022

Najważniejsze informacje dla rodziców dzieci rozpoczynających naukę w Polskiej Szkole Uzupełniającej w Newry w roku szkolnym 2021-2022.

Zajęcia w PSU odbywają się w godzinach:
10:00 – 14:00
Przepisy i regulaminy obowiązujące w PSU Newry dostępne są na naszej stronie internetowej www.polska.szkola.pl w zakładce Informacje.


UWAGA!

 • Na zajęcia należy przynosić: podręcznik, zeszyty ćwiczeń zgodnie z zaleceniami nauczycieli, przybory szkolne (ołówek, kredki, strugaczka, klej), lunch, wodę do picia.
 • Zapraszamy wszystkich rodziców/opiekunów do regularnego odwiedzania strony internetowej PSU oraz naszego FB w celu uzyskania niezbędnych informacji na temat zajęć i wydarzeń.
 • Wszelkie kwestie finansowe i organizacyjne należy kierować do Zarządu Szkoły. Kontakt: [email protected]
 • Za sprawy dydaktyczne i organizację nauczania odpowiada dyrektor szkoły. Kontakt: [email protected]
  W przypadku, gdy na stanowisko dyrektora prowadzona jest dopiero rekrutacja, wszelkie kwestie związane z nauczaniem należy kierować do wychowawcy.
 • Konsultacje indywidualne z członkami Zarządu, Dyrektorem lub Wychowawcą klasy mogą odbywać się w pracujące soboty po wcześniejszym ustaleniu terminu.

 

Opłata administracyjna:

Przy zapisie dziecka do szkoły pobierana jest opłata wpisowa w wysokości £10 za dziecko lub £15 na rodzinę (przeznaczona pomoce naukowe, kserokopie itp.) oraz jednorazowe ubezpieczenie w wysokości £10 za każde dziecko.


Opłata edukacyjna:*

• przy jednym dziecku – £40/mc
• przy dwójce dzieci – £70/mc
• przy trójce i więcej – £100/mc

*PSU rezerwuje sobie prawo do zmiany wysokości czesnego w trakcie trwania roku szkolnego, jeżeli zajdzie taka konieczność.
W przypadku zmian rodzice będą o nich powiadomieni z co najmniej miesięcznym wyprzedzeniem.

DANE DO PRZELEWU:

ULSTER BANK
Sort Code: 98-11-40
Account Number: 10474858

 • Bardzo prosimy o podawanie w tytule wpłaty imienia i nazwiska dziecka (nie rodzica / opiekuna).
 • Opłaty należy uiścić do 10 każdego miesiąca.
 • Niedotrzymanie terminu płatności będzie skutkowało doliczeniem dodatkowej opłaty w wysokości £5.
 • Brak opłaty 30 dni – list z przypomnieniem do rodziców/ opiekunów
 • Brak opłaty 60 dni – rozmowa z rodzicami / opiekunami.

 Type: pdf
Categories: