Projekt nowej wersji statutu PSU Newry

Przedstawiamy projekt nowej wersji Statutu Polskiej Szkoły Uzupełniającej im. Mikołaja Kopernika w Newry, który po ewentualnych poprawkach zostanie uchwalony na Walnym Zebraniu Rodziców  w nowym, 2020 roku. Zawiera on zmiany i uzupełnienia, które według nas poprawią organizację pracy szkoły i zmniejszą prawdopodobieństwo nadużyć. Mile widziane wszelkie uwagi i propozycje poprawek ze strony wszystkich rodziców, zatem […]