Za długo to trwa?
PSU Newry

Ważne informacje o uroczystości w dniu 1 grudnia 2018

Szanowni Rodzice, Informujemy, że w najbliższą sobotę obchodzimy Dziesiątą Rocznicę PSU Newry. Zapraszamy wszystkie dzieci na godzinę 9.40. Prosimy nie przynosić plecaków oraz śniadania. Prosimy o zabranie kurtek, czapek, szalików po odprowadzeniu dzieci. W tym dniu...

Problemy z podręcznikami

Szanowni Rodzice, niestety, nie otrzymaliśmy jeszcze wszystkich zamówionych podręczników. W związku z tym, że nasza szkoła przystąpiła w ubiegłym roku do Forum Edukacji Polonijnej, podręczniki na obecny rok szkolny zamawiane są właśnie przez tę organizację, dzięki...

Dyżury rodziców

Szanowni Rodzice/Opiekunowie,   W celu prawidłowego funkcjonowania polskiej szkoły i zapewnienia porządku potrzebni są rodzice/prawni opiekunowie, którzy pomogą przy sprzątaniu sal lekcyjnych po zakończeniu zajęć. Według regulaminu zawartego w formularzu zapisu,...

Nauczyciel uczy się przez całe życie

“Wszystko zaczyna się w domu i wszystko tam też się kończy” – tymi słowami wykład rozpoczęła dr Agnieszka Rabiej podczas piątkowych warsztatów metodycznych dla nauczycieli polonijnych, które odbyły się w dniach 13-16. września w Krakowie i prowadzone były pod...

PSU Newry potrzebuje rodziców do współpracy

KOMITET RODZICIELSKI/RADA RODZICÓW Zachęcamy Rodziców, którzy dysponują wolnym czasem do wstąpienia do Rady Rodziców. Czym zajmuje się Rada Rodziców? prezentuje opinie rodziców we wszystkich istotnych sprawach szkoły; pomaga Zarządowi, Dyrektorowi i Radzie...

Szkoła bez orzechów

  Polska Szkoła Uzupełniaja  Newry dba o bezpieczeństwo każdego ucznia. W związku z tym, że uczęszczają do naszej szkoły uczniowie, którzy mają silne alergie, wprowadziliśmy zasadę nieprzynoszenia posiłków zawierających orzechy. Bardzo prosimy o respektowanie tej...
strona główna
Polska Szkoła Uzupełniająca Polish Supplementary School Newry
Wyślij
Polska Szkoła Uzupełniająca