10 lat PSU Newry – materiały

[et_pb_section bb_built=”1″ fullwidth=”on” specialty=”off” next_background_color=”#000000″][et_pb_fullwidth_post_title _builder_version=”3.17.6″ meta=”off” featured_image=”off” /][/et_pb_section][et_pb_section bb_built=”1″ fullwidth=”off” specialty=”off” next_background_color=”#000000″ prev_background_color=”#000000″][et_pb_row][et_pb_column type=”3_5″][et_pb_divider _builder_version=”3.17.6″ show_divider=”off” height=”50px” /][et_pb_text _builder_version=”3.17.6″]

Strona będzie sukcesywnie aktualizowana.  Znajdą się tutaj wszystkie materiały związane z obchodami Dziesięciolecie Polskiej Szkoły Uzupełniającej im. Mikołaja Kopernika w Newry (Irlandia Północna).
Jeśli masz ciekawe materiały lub sugestie, skorzystaj z formularza na dole strony, by sie z nami skontaktować.

[/et_pb_text][/et_pb_column][et_pb_column type=”2_5″][et_pb_image _builder_version=”3.17.6″ src=”https://polska.szkola.pl/wp-content/uploads/2018/11/10pomoc.png” /][/et_pb_column][/et_pb_row][et_pb_row][et_pb_column type=”4_4″][et_pb_code _builder_version=”3.17.6″][foogallery id=”216430″][/et_pb_code][/et_pb_column][/et_pb_row][/et_pb_section][et_pb_section bb_built=”1″ fullwidth=”off” specialty=”on” prev_background_color=”#000000″ next_background_color=”#000000″][et_pb_column type=”1_4″][et_pb_text _builder_version=”3.17.6″]

PRZEMÓWIENIE

KATARZYNA WEBER, DYREKTOR
POLSKIEJ SZKOŁY UZUPEŁNIAJĄCEJ
W NEWRY

Obchodzimy dziesiątą rocznicę powstania szkoły. Przy okazji tak pięknego jubileuszu warto trochę powspominać, wrócić do czasów, kiedy zrodziły się pierwsze pomysły i plany utworzenia szkoły i jeszcze raz podziękować osobom, które swoją pracą i zaangażowaniem przyczyniły się do jej powstania.

Na pomysł utworzenia szkoły w Newry wpadła pani Aneta Dąbek, która w ówczesnym czasie współtworzyła z panem Grzegorzem Wawrzyńskim pierwsze polskie witryny internetowe w Newry i Irlandii Północnej.

Po pewnym czasie pani Aneta przekonała pana Grzegorza, który pracował już jako nauczyciel polonijny w szkole sobotniej w Belfaście, oraz inne osoby z polskiej społeczności do pomysłu utworzenia polskiej szkoły właśnie w Newry i została koordynatorem wszelkich działań z tym związanych.

W maju 2008 r na stronie newry.pl została uruchomiona ankieta zatytułowana „Polska Szkoła w Newry? Sami o tym zdecydujcie” i w ciągu miesiąca zapisanych zostało ponad sześćdziesięcioro dzieci.

Później wydarzenia potoczyły się lawinowo.

W czerwcu 2008  dzięki gościnności księdza Stanisława Hajkowskiego w Newry Parish Centre odbyło się pierwsze spotkanie w sprawie otwarcia polskiej szkoły, na którym został powołany Komitet Organizacyjny, w skład którego weszli: Barbara Achtelik, Sławomir Mikołajczyk, Alicja Zawistowska, Iwona Kotula, Renata Szoszkiewicz, Marta Sitkowska, Magdalena Chętnicka, Anna Czerwińska, Aneta Sochalska i Marian Rosiak. A z komitetem współpracowali: Aneta Dąbek, ks. Stanisław Hajkowski, Artur Kmiecik, Grzegorz Wawrzyński, Justyna McCabe oraz Barbara Snowarska – organizatorka i pierwsza dyrektor szkoły w Belfaście, która udzieliła naszemu Komitetowi Organizacyjnemu wiele cennych informacji i wskazówek związanych z utworzeniem i prowadzeniem takiej placówki. 

Ponowne zebranie Komitetu miało miejsce w lipcu i wtedy też przyjęto nazwę placówki jako Polska Szkoła Uzupełniająca w Newry.

W sierpniu odbyły się pierwsze rozmowy kwalifikacyjne. W skład pierwszej Kadry Pedagogicznej weszli: Katarzyna Reynolds, Marta Szwenik, Ewa Toporek, Kamila Greszta, Anna Socha, Sebastian Rzepecki, Jolanta Czarnocka, Sylwia Gołębiewska-Jakubas i Małgorzata Pelikan.

We wrześniu Komitet Organizacyjny rozwiązał się i został powołany pierwszy zarząd w składzie: Aneta Dąbek, Marian Rosiak, Marta Sitkowska, Iwona Kotula, Barbara Achtelik, Józef Ugonoh i Ewa Rybka. Aneta Dąbek została przewodniczącą pierwszego zarządu. W kolejnych latach funkcję tę pełniła Marta Sitkowska,a następnie Joanna Ulanowska.

Pierwsze zajęcia odbyły się 11 listopada 2008 roku, a oficjalne otwarcie nastąpiło  6 grudnia. Pierwszą dyrektor została Katarzyna Reynolds, a następnie w kolejnych latach funkcję tę sprawowali: Sylwia Gołębiewska-Jakubas, Magda Górna, Marta Szwenik i Łukasz Wachowiak.

Tak wyglądały początki szkoły, która dzięki zaangażowaniu kolejnych osób dalej działa, dalej się rozwija i odnosi wiele sukcesów. Celem naszej działalności jest nie tylko przekazywanie polskiej kultury i języka polskim dzieciom, ale również integracja z innymi mniejszościami i społecznością lokalną, co potwierdziliśmy nieraz  biorąc udział w różnego rodzaju projektach i wydarzeniach. Z integracją też wiążemy nasze plany na przyszłość. Jesteśmy otwarci na współpracę ze szkołami lokalnymi i mamy nadzieję, że uda nam się ją nawiązać już w nowym roku, kiedy to planujemy rozpoczęcie naszego projektu „Multicultural Action in Interaction w ramach programu Peace IV. Głęboko wierzymy również w to, że z Państwa pomocą uda nam się w przyszłości otworzyć w Newry polski dom kultury.

[/et_pb_text][et_pb_divider _builder_version=”3.18.2″ /][et_pb_text _builder_version=”3.18.2″]

LISTY OD WŁADZ RP

[/et_pb_text][et_pb_text _builder_version=”3.18.2″]

  

[/et_pb_text][et_pb_text _builder_version=”3.18.2″]

  

[/et_pb_text][/et_pb_column][et_pb_column type=”1_4″][et_pb_text _builder_version=”3.18.2″]

SPEECH

KATARZYNA WEBER, PRINCIPAL
OF THE POLISH SUPPLEMENTARY SCHOOL
IN NEWRY

Today, we celebrate the tenth anniversary of the school. On the occasion of such a beautiful jubilee, it is worth reminiscing, return to the times when the first ideas and plans for creating a school were born and once again thank those who have contributed to its creation by their work and involvement.

The idea of ​​creating a school in Newry was down to Mrs. Aneta Dąbek, who at that time co-founded with Mr. Grzegorz Wawrzyński, the first Polish websites in Newry and Northern Ireland.

After some time, Mrs. Dąbek convinced Mr. Grzegorz, who already worked as a Polish teacher at the Saturday school in Belfast, and other people from the Polish community, to the idea of ​​creating a Polish school in Newry and became the coordinator of all related activities.

In May 2008, a survey entitled “Polish School in Newry – Decide for yourself ” was launched on the newry.pl website and over sixty children were registered within a month.

Later, the events fell into place.

In June 2008, thanks to the hospitality of priest Stanisław Hajkowski at the Newry Parish Centre, the first meeting regarding the opening of the Polish school was held, where the organising Committee was formed, which included: Barbara Achtelik, Sławomir Mikołajczyk, Alicja Zawistowska, Iwona Kotula, Renata Szoszkiewicz, Marta Sitkowska, Magdalena Chętnicka, Anna Czerwińska, Aneta Sochalska and Marian Rosiak. Alongside the commity was: Aneta Dąbek, father Stanisław Hajkowski, Artur Kmiecik, Grzegorz Wawrzyński, Justyna McCabe and Barbara Snowarska – organiser and the first school headmaster in Belfast, who gave our Organisation Committee valuable information and tips related to the establishment and operation of such an institution.

The next meeting of the Committee took place in July and then the name of the establishment was accepted as the Polish Supplementary School in Newry.

In August, the first interviews took place.

The first Teaching Team included: Katarzyna Reynolds, Marta Szwenik, Ewa Toporek, Kamila Greszta, Anna Socha, Sebastian Rzepecki, Jolanta Czarnocka, Sylwia Jakubas and Małgorzata Pelikan.

In September the Organising Committee disbanded and the first board was formed: Aneta Dąbek, Marian Rosiak, Marta Sitkowska, Iwona Kotula, Barbara Achtelik, Józef Ugonoh and Ewa Rybka.

Aneta Dąbek became the chairwoman of the first board. In the following years, this function was performed by Mrs. Marta Sitkowska, and then by Mrs. Joanna Ulanowska.

The first classes took place on November 11, 2008, and the official opening took place on December 6. The first principal was Mrs. Katarzyna Reynolds, and then in subsequent years, this role was performed by: Mrs. Sylwia Jakubowska, Mrs. Magda Górna, Mrs. Marta Szwenik and Mr. Łukasz Wachowiak.

This is how the beginnings of the school looked, which, thanks to the involvement of others, continues to work, continues to develop and has many successes. Our goal is not only to pass on Polish culture and language to Polish children, but also to integrate with other minorities and the local community, which we have repeatedly confirmed in various projects and events. We also connect our future plans with integration. We are open to cooperation with local schools and we hope that we will be able to establish it in the new year, when we plan to launch our project “Multicultural Action in Interaction” under the Peace IV programme.
We also believe that with your help we will be able to open in the future a Polish House of Culture.

[/et_pb_text][et_pb_divider _builder_version=”3.18.2″ /][et_pb_text _builder_version=”3.18.2″]

 

 

 

[/et_pb_text][/et_pb_column][et_pb_column type=”1_2″ specialty_columns=”3″][et_pb_row_inner][et_pb_column_inner type=”4_4″ saved_specialty_column_type=”1_2″][et_pb_code _builder_version=”3.17.6″][/et_pb_code][/et_pb_column_inner][/et_pb_row_inner][et_pb_row_inner admin_label=”Wiersz”][et_pb_column_inner type=”1_2″ saved_specialty_column_type=”1_2″][et_pb_divider _builder_version=”3.18.2″ /][et_pb_text _builder_version=”3.17.6″]

 

Kolejna miła niespodzianka związana z naszym jubileuszem. Wiadomość z USA od szkoły, której patronem jest również Mikołaj Kopernik.
List z życzeniami przesłała Polska Szkola im. Mikolaja Kopernika w Niles.
Serdecznie dziękujemy!❤️

[/et_pb_text][et_pb_divider _builder_version=”3.18.2″ /][et_pb_text _builder_version=”3.18″]

Życzenia od Polska Parafialna Szkola im.Juliusza Slowackiego w USA.

Dziękujemy serdecznie i pozdrawiamy 

[/et_pb_text][/et_pb_column_inner][et_pb_column_inner type=”1_2″ saved_specialty_column_type=”1_2″][et_pb_divider _builder_version=”3.18.2″ /][et_pb_text _builder_version=”3.17.6″]

Życzenia, które szczególnie mocno wzruszają:

“Z okazji 10 lecie istnienia PSU w Newry pragnę złożyć życzenia,gratulacje i wyrazy uznania.Ta niezwykła chwila w dziejach Waszej szkoły jest odpowiednim momentem ,aby podziękować Pani Dyrektor, nauczycielom, asystentom,wolontariuszom,Panu Kamerzyście oraz osobom,które w jakikolwiek sposób przyczyniły się do kształtowania dzieci -za wszystko co robicie.Za Wasze serce, za poświecony czas i miłość. Dzięki PSU moje dzieci nie mają żadnych problemów z nauką w Polsce. Mogę z czystym sumieniem napisac “WYKONALIŚCIE DOBRĄ ROBOTĘ” Jestem dumna,że byliśmy częścią tej szkoły i mogliśmy przeżywać niezapomniane chwile.”

Dziękujemy ❤️

[/et_pb_text][et_pb_divider _builder_version=”3.18.2″ /][et_pb_text _builder_version=”3.18″]

Dziękujemy MyWay Polish Women Association Newry za życzenia jubileuszowe. Thank you MyWay Polish Women Association Newry for your wishes on our anniversary.

[/et_pb_text][/et_pb_column_inner][/et_pb_row_inner][/et_pb_column][/et_pb_section][et_pb_section bb_built=”1″ fullwidth=”off” specialty=”off” prev_background_color=”#000000″ next_background_color=”#000000″][et_pb_row _builder_version=”3.18″ module_alignment=”center” make_fullwidth=”on”][et_pb_column type=”4_4″][et_pb_divider _builder_version=”3.18.2″ /][et_pb_text _builder_version=”3.18″]

ZDJĘCIA POCHODZĄ Z FANPAGE’A NASZ EXPRESS

[foogallery id=”216486″]

[/et_pb_text][/et_pb_column][/et_pb_row][/et_pb_section][et_pb_section bb_built=”1″ fullwidth=”off” specialty=”off” prev_background_color=”#000000″ next_background_color=”#000000″][et_pb_row][et_pb_column type=”4_4″][et_pb_divider _builder_version=”3.18″ /][/et_pb_column][/et_pb_row][/et_pb_section][et_pb_section bb_built=”1″ fullwidth=”off” specialty=”off” prev_background_color=”#000000″ next_background_color=”#000000″][et_pb_row][et_pb_column type=”4_4″][et_pb_blog _builder_version=”3.17.6″ include_categories=”208,303,205″ fullwidth=”off” /][/et_pb_column][/et_pb_row][/et_pb_section][et_pb_section bb_built=”1″ fullwidth=”off” specialty=”off” prev_background_color=”#000000″][et_pb_row][et_pb_column type=”4_4″][et_pb_code _builder_version=”3.17.6″][elfsight_form_builder id=”5″][/et_pb_code][/et_pb_column][/et_pb_row][/et_pb_section]

Leave a Reply

Polska Szkoła Uzupełniająca w Newry
Polska Szkoła Uzupełniająca w Newry
Polska Szkoła Uzupełniająca
im. Mikołaja Kopernika w Newry

KALENDARZ ZAJĘĆ

 • Spotkanie nr 1
 • 10/16/2021-10:00
 • 10/16/2021-14:00
 • Whitegates Community Centre Newry
 • https://polska.szkola.pl/wp-content/uploads/2021/10/WhatsApp-Image-2021-10-16-at-18.20.47.jpeg
 • 0
 • Spotkanie nr 2
 • 10/23/2021-10:00
 • 10/23/2021-14:00
 • Whitegates Community Centre Newry
 • https://polska.szkola.pl/wp-content/uploads/2021/10/group-of-elementary-school-kids-running-in-a-school-corridor.jpg
 • 0
 • Spotkanie nr 3
 • 10/30/2021-10:00
 • 10/30/2021-14:00
 • Whitegates Community Centre Newry
 • https://polska.szkola.pl/wp-content/uploads/2021/10/group-of-elementary-school-kids-running-in-a-school-corridor.jpg
 • 0
 • Spotkanie nr 4
 • 11/06/2021-10:00
 • 11/06/2021-14:00
 • Whitegates Community Centre Newry
 • https://polska.szkola.pl/wp-content/uploads/2021/10/group-of-elementary-school-kids-running-in-a-school-corridor.jpg
 • 0
 • Spotkanie nr 5
 • 11/20/2021-10:00
 • 11/20/2021-14:00
 • Whitegates Community Centre Newry
 • https://polska.szkola.pl/wp-content/uploads/2021/10/group-of-elementary-school-kids-running-in-a-school-corridor.jpg
 • 0
 • Spotkanie nr 6
 • 11/27/2021-10:00
 • 11/27/2021-14:00
 • Whitegates Community Centre Newry
 • https://polska.szkola.pl/wp-content/uploads/2021/10/group-of-elementary-school-kids-running-in-a-school-corridor.jpg
 • 0
 • Spotkanie nr 7
 • 12/04/2021-10:00
 • 12/04/2021-14:00
 • Whitegates Community Centre Newry
 • https://polska.szkola.pl/wp-content/uploads/2021/10/group-of-elementary-school-kids-running-in-a-school-corridor.jpg
 • 0
 • Spotkanie nr 8
 • 12/11/2021-10:00
 • 12/11/2021-14:00
 • Whitegates Community Centre Newry
 • https://polska.szkola.pl/wp-content/uploads/2021/10/group-of-elementary-school-kids-running-in-a-school-corridor.jpg
 • 0
 • Spotkanie nr 9
 • 12/18/2021-10:00
 • 12/18/2021-14:00
 • Whitegates Community Centre Newry
 • https://polska.szkola.pl/wp-content/uploads/2021/10/group-of-elementary-school-kids-running-in-a-school-corridor.jpg
 • 0
 • Spotkanie nr 10
 • 01/08/2022-10:00
 • 01/08/2022-14:00
 • Whitegates Community Centre Newry
 • https://polska.szkola.pl/wp-content/uploads/2021/10/group-of-elementary-school-kids-running-in-a-school-corridor.jpg
 • 0
 • Spotkanie nr 11
 • 01/15/2022-10:00
 • 01/15/2022-14:00
 • Whitegates Community Centre Newry
 • https://polska.szkola.pl/wp-content/uploads/2021/10/group-of-elementary-school-kids-running-in-a-school-corridor.jpg
 • 0
 • Spotkanie nr 12
 • 01/22/2022-10:00
 • 01/22/2022-14:00
 • Whitegates Community Centre Newry
 • https://polska.szkola.pl/wp-content/uploads/2021/10/group-of-elementary-school-kids-running-in-a-school-corridor.jpg
 • 0